เพื่อให้เห็นเนื้อหาที่ครอบคลุมแนะนำดูผ่านคอมพิวเตอร์